Make your own free website on Tripod.com
--MESHAN--

Na ovom dijelu sajta vam pruzam na raspolaganje sve one skripte i materijale do kojih sam dosao u toku studija i koje sam smatrao za bitnim i korisnim pri polaganju navedenih ispita, jer su i meni mnogo pomogle. Zelim vam mnogo srece!!!


Skripta: Sociologija
Skripta: Ekonomika Preduzeca
Skripta: Statistika
Skripta: Matematika
Skripta: Matematika - Formule
Skripta: Uvod u Ekonomiju
Skripta: Marketing
Skripta: Poslovno pravo II-dio
Skripta: Finansije - Finansijska politika
Skripta: Finansije - Monetarno-kreditna politika
Skripta: Finansije vjezbe
Skripta: Racunovodstvo
Skripta: Racunovodstvo primjeri
Skripta: Racunovodstvo - ispitna pitanja
Skripta (pps): Mikroekonomija
Ekonomski razvoj - kvizovi
Finansijsko racunovodstvo (Skripta za usmeni)
Finansijsko racunovodstvo (Zadatak 67 PDV)
Finansijsko racunovodstvo (Analiticki Kontni plan za preduzeca)
Finansijsko racunovodstvo (Korisno pri knjizenju)
Poslovne finansije (skripta)

SMJER RACUNOVODSTVO I REVIZIJA !

Novi kontni plan - 2007

Novi kontni plan sa analitickom evidencijom - 2007
Bilans stanja i Bilans uspjeha (Nova shema)
Racunovodstvo neprofitnih organizacija
Racunovodstvo neprofitnih organizacija - skripta - I - dio
Finansijski menadzment - skripta
Upravljacko/Menadzersko racunovodstvo - pitanja
Upravljacko/Menadzersko racunovodstvo - otvorena pitanja I-dio
Racunovodstvo neprofitnih organizacija - primjeri s vjezbi - uradjeni
Racunovodstvo neprofitnih organizacija - primjeri s vjezbi - uradjeni - BUDZET
Troskovno racunovodstvo - pitanja i odgovori II-dio
Racunovodstvo neprofitnih organizacija - II dio - kratka skripta
Upravljacko/Menadzersko racunovodstvo - II - dio
Racunovodstvo neprofitnih organizacija - Uradjen finalni zadatak
Finansijski menadzment - nova pitanja - uradjena!
Finansijski menadzment - nova skripta - the best!
Finansijski menadzment - FORMULE!
Kontni plan osiguravajuce kompanije!
Kontni plan za udruzenja!
Finansijsko izvjestavanje - skripta
Kontrola i revizija - skripta (Predavanje M.Jahic)
Teorija i analiza bilansa - skripta
Kontrola i revizija - skripta!!!
Kontrola i revizija - Primjer testa I-dio
Kontrola i revizija - predavanja (I.Popic)


 Napomena:Ovo je samo nekolicina skripti koje sam Upload-ovao nadam se da cu u kratkom vremenskom periodu staviti na raspolaganje svim studentima i ostale skripte kojima raspolazem. Molim strpljenja -- ukoliko ga nemate kontaktirajte me na mail: pikonjin84@hotmail.com
Sve dodatne sugestije i prijedloge, ili ukoliko imate neki materijal koji bi adekvatan za ovaj dio sajta molio bih vas da me obavjestite mailom ili da to objavite putem FORUM-a ove stranice!
Hvala

CR